Ban tuyên giáo

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Trụ sở Cơ quan Thành ủy, 26 Lê Thành Tông, phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.826164

- Email: btgtuhalong@gmail.com/btg.hl.quangninh.gov.vn

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Phan Thị Hải Hường
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long
- Điện thoại: 0912.619.118
- Email: phanthihaihuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Bình Vĩ
- Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long
- Điện thoại: 0984.984.521
- Email: buibinhvi@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Dương Thị Quyên
- Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Phó trưởng phòng Y tế Thành phố
- Điện thoại: 0962.988.282; 0203.3826164
- Email: duongthiquyen@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15213 Tổng lượt truy cập 4764585