Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email:

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Thọ
- Chức vụ: Uỷ viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
- Điện thoại: 0912852627
- Email:
 
- Đồng chí: Nguyễn Bảo Phương
- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố
- Điện thoại: 0988 307 888
- Email: Nguyenbaophuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Thị Hồng Chinh
- Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
- Điện thoại: 0989.562.575
- Email: vuthihongchinh@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Quảng
- Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
- Điện thoại:
- Email:
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14895 Tổng lượt truy cập 4764169