Phòng Lao động - TBXH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Thị Loan
- Chức vụ: Trưởng phòng LĐTB và XH Thành phố
- Điện thoại: 0913.542.699
- Email: nguyenthiloan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Thị Nhàn
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐTB và XH
- Điện thoại: 0329.616.868
- Email: phamthinhan.hb@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Vũ Thị Ngọc Phương
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng LĐTB và XH
- Điện thoại: 0973.954.889
- Email: vuthingocphuong@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14174 Tổng lượt truy cập 4763193