Thăm dò ý kiến

Bạn có đồng ý đặt tên công trình công cộng (Dự án cầu Cửa Lục 3) với tên gọi là cầu Bình Minh không ?