6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Hành chính công thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC

Trong bối cảnh Thành phố thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới, 6 tháng đầu năm 2022 Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long đã chủ động bám sát kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thành phố gắn với thực hiện chủ đề năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. Các hoạt động của Trung tâm được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả.

Tổng số TTHC được niêm yết công khai, đưa vào thực hiện, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công là 351 thủ tục, trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố là 281/281 thủ tục đạt 100%; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn là 70 thủ tục. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch.

Công dân được cán bộ Trung tâm HCC hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính

Trong 6 tháng đầu năm, số hồ sơ TTHC tiếp nhận tại Trung tâm là trên 151.000 hồ sơ (bằng 92,33% so với cùng kỳ năm 2021), tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn: 98,51% (tăng 0,38% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết thành phố có 34.755 hồ sơ (bằng 105% so với cùng kỳ năm 2021), tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,17% (tăng 1,73% so với cùng kỳ năm 2021). Trung tâm đã đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm, hồ sơ tiếp nhận TTHC qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền Thành phố tăng, chiếm trên 51% tổng số hồ sơ tiếp nhận; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm và qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng cao, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Các hoạt động của Trung tâm được Ban lãnh đạo chỉ đạo sát sao, rõ người, rõ việc; đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, trình độ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Thời gian tới, cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm tiếp tục học tập, nghiên cứu nắm vững quy trình trong giải quyết TTHC, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến; Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc giải quyết TTHC theo quy trình 4 bước, quy trình 5 bước tại Trung tâm; Tăng cường công tác đôn đốc, giám sát các đơn vị trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, số hoá hồ sơ, ký số quy trình và kết quả giải quyết TTHC tạo sự thuận tiện cho tổ chức, công dân đến giải quyết TTHC, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Thu Thảo (Trung tâm Hành chính công)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2262 Tổng lượt truy cập 3114899