TP Hạ Long: Công bố Đường dây nóng du lịch

UBND TP Hạ Long vừa ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua Đường dây nóng du lịch thành phố.

Theo đó, bên cạnh số điện thoại 0911 619 066 do Ban quản lý vịnh Hạ Long là cơ quan thường trực tiếp nhận thông tin đã được công bố và duy trì thực hiện từ trước; nay TP công bố thêm đường dây nóng du lịch thành phố Hạ Long là số điện thoại: 0866 19 16 16 và App Smart Hạ Long.

Đường dây nóng du lịch được công bố bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung, do Phòng Văn hóa và Thông tin trực tiếp quản lý và công bố cho nhân dân và khách du lịch biết. Đồng thời được thông báo thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố, website của thành phố và các đơn vị liên quan.

Đường dây nóng du lịch TP Hạ Long được công bố công khai trên Cổng TTĐT thành phố

Đường dây nóng du lịch được công bố công khai để tiếp nhận thông tin từ khách du lịch về những vấn đề có liên quan đến hoạt động du lịch của thành phố.

Cơ quan thường trực đường dây nóng du lịch thành phố là Phòng Văn hóa và Thông tin; có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin ban đầu phản ánh, kiến nghị thông qua đường dây nóng du lịch; bố trí cán bộ biết sử dụng thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung để đảm nhiệm thường trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin qua điện thoại đường dây nóng du lịch thành phố. Lập danh sách tiếp nhận số điện thoại của các phòng, ban, đơn vị, xã, phường có liên quan để liên hệ phục vụ giải quyết các vướng mắc cho khách du lịch. Lập nhật ký ghi chép và tổng hợp báo cáo kết quả việc tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng du lịch. Đồng thời chủ trì tiếp nhận và trả lời các thông tin, phản ánh của khách du lịch trong các hoạt động chuyên ngành về du lịch (cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành, hướng dẫn viên, điểm mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch…) theo chức năng, thẩm quyền quản lý.

Khi gặp các vấn đề liên quan đến du lịch Hạ Long (cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành, hướng dẫn viên, điểm mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, an ninh trật tự và an toàn xã hội, xuất nhập cảnh, quản lý khai báo tạm trú, chất lượng sản phẩm/dịch vụ…) người dân và du khách đều có thể liên hệ Đường dây nóng du lịch để được hỗ trợ, giải quyết

Thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng là những thông tin có nội dung cụ thể, rõ ràng. Ngoài nội dung thông tin, người cung cấp thông tin phải cung cấp thêm tên, số điện thoại, địa chỉ cụ thể để cơ quan chức năng liên lạc giải quyết các vấn đề liên quan. Việc giữ bí mật danh tính của người cung cấp thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, phòng Văn hóa và Thông tin căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xử lý kịp thời. Những phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, cơ quan thường trực có trách nhiệm phân loại và thông báo đến cơ quan xử lý thông tin (căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, xã, phường thuộc thành phố) để tháo gỡ những vướng mắc của khách du lịch. Trường hợp thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh sẽ được liên hệ với cơ quan thường trực đường dây nóng du lịch cấp tỉnh (Sở Du lịch) để giải quyết, đồng thời thông báo cho khách du lịch biết.

Trường hợp có các vụ việc phức tạp, không xử lý được ngay, trong phạm vi 2 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin từ số điện thoại thường trực đường dây nóng thành phố, cơ quan xử lý thông tin có trách nhiệm thông báo đến người cung cấp thông tin lý do và thông báo cho cơ quan thường trực.

Phương Loan

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 58389