Bãi bỏ QĐ của UBND TP về việc phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, bến xe Miền Đông tại các phường Hà Tu, Hà Phong

Ngày 13/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2994/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND thành phố Hạ Long “Về việc phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, bến xe Miền Đông tại các phường Hà Tu, Hà Phong, thành phố Hạ Long”.

Xem chi tiết: Quyết định số 2994/QĐ-UBND

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15288