Bãi bỏ QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Phát triển du lịch cộng đồng và khai thác tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch tại tuyến đường dẫn lên cầu Bãi Cháy, khu vực đường Đặng Bá Hát và khu dân cư lân cận tại phường Hồng Gai

Ngày 20/9/2023, UND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2724/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 7833/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của UBND thành phố Hạ Long “về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Phát triển du lịch cộng đồng và khai thác tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch tại tuyến đường dẫn lên cầu Bãi Cháy, khu vực đường Đặng Bá Hát và khu dân cư lân cận tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long”.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 2724/QĐ-UBND

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15820