Bãi bỏ QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở liên kế, chung cư cao tầng tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (Cải tạo khu chung cư 5 tầng Lán Bè, thành phố Hạ Long)

Ngày 20/9/2023, UND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND thành phố Hạ Long “về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở liên kế, chung cư cao tầng tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (Cải tạo khu chung cư 5 tầng Lán Bè, thành phố Hạ Long).

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 2723/QĐ-UBND

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16464