BCĐ thực hiện NQ 06-NQ/TU: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hiện nhiệm vụ công tác năm 2023

Sáng ngày 7/12, BCĐ thực hiện NQ 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh uỷ, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; Chương trình mục tiêu giảm nghèo TP Hạ Long tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; phương hướng năm 2024. Đ/c Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, đột phá cùng sự đồng hành hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân đến nay 2 xã Quảng La, Bằng Cả cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã triển khai thi công và giải ngân 53/53 công trình; thành phố đã ưu tiên cân đối bố trí gần 620 tỷ đồng để đầu tư các công trình thiết yếu tại các xã vùng cao. Trong năm, một số chỉ tiêu thực hiện trong Nghị quyết 06 đạt và vượt kế hoạch đề ra như tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp. Phong trào xã hội hóa để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn được quan tâm thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó chủ tịch UBND Thành phố kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành phải tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện và có hiệu quả thiết thực những nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình xây dựng NTM, Chương trình giảm nghèo. Trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo hướng xác định rõ mục tiêu, giải pháp và điều kiện thực tiễn tại địa phương; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đảm bảo kết nối chặt chẽ thành thị với nông thôn đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của cơ sở trong xây dựng NTM. Thực hiện có hiệu quả, kịp thời các dự án, chương trình giảm nghèo trên địa bàn TP đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Thái Ngạn – Trần Khánh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 17422