Chủ động sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư do các cơ quan cấp trên, ngành dọc quản lý trên địa bàn thành phố Hạ Long

Trong những năm qua, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã được Tình, Thành phố quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công đến từng cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn thành phố; trong đó việc rà soát, theo dõi, quản lý, sắp xếp lại, xử lý đối với các tài sản là nhà, đất dôi dư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, cùng với đó là việc đầu tư xây dựng các trụ sở mới của Tỉnh, Thành phố cũng như các cơ quan cấp trên, ngành dọc dần đến việc phát sinh các cơ sở nhà, đất không còn sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả do không còn phù hợp với nhu cầu, công năng sử dụng. Một bộ phận cơ sở nhà, đất trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các công trình thiết chế văn hóa sử dụng chưa hiệu quà, bỏ trống, hoặc sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, bố trí làm nhà ở, sử dụng để kinh doanh, dịch vụ sai mục đích được giao,...; nhiều tài sản nhà, đất của cơ quan đơn vị trung ương, của tỉnh trên địa bàn do chia tách, chuyển đổi, giải thể, không sử dụng xong chưa bàn giao địa phương quản lý, sử dụng chưa đúng mục đích, hoặc không sử dụng bị hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Trụ sở LĐLĐ tỉnh ( phường Hồng Gai) đã lâu không sử dụng do di chuyển trụ sở

Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý tài sản nhà nước, nhất là các cơ sở nhà, đất dôi dư còn một số hạn chế, tồn tại trong thời gian vừa qua, UBND Thành phố Hạ Long đã chủ động rà soát và đề xuất xử lý, đặc biệt trong năm 2022, thành phố đã tổ chức giám sát công tác rà soát, phát hiện, báo cáo, quản lý, theo dõi kết quả sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn Thành phố. Sau khi thực hiện rà soát các cơ sở nhà đất công trên địa bàn do các cơ quan cấp trên, ngành dọc quản lý, UBND thành phố đã có Văn bản số 10326/UBND ngày 28/12/2022 V/v sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, do các cơ quan cấp trên, ngành dọc quản lý trên địa bàn thành phố Hạ Long. Theo đó, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư do các cơ quan cấp trên, ngành dọc quản lý bước đầu xác định không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích trên địa bàn Thành phố: 55 cơ sở. Trong đó: Cơ sở, nhà đất do ngành dọc quản lý: 38 cơ sở. Cơ sở nhà, đất do uỷ ban nhân dân Tỉnh quản lý (các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh): 17 cơ sở.

Hiện trạng, các cơ sở nhà đất trên không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, bò trống, sử dụng không đúng mục đích hoặc cho đối tượng khác sử dụng nếu không có giải pháp trong quản lý, sử dụng sè có nguy cơ gây thất thoát ngân sách, mất mỹ quan đô thị.

Để việc quản lý, sử dụng các tài sản công đảm bảo đúng quy định, UBND tỉnh đã ra văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan

Để việc quản lý, sử dụng các tài sản công đảm bảo đúng quy định cùng với việc chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, nghiên cứu nội dung Văn bản số 10326/UBND ngày 28/12/2022 của ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền. Đối với nội dung vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định. Thời gian hoàn thành trong Quý 1/2023.

 Hồng Hạnh

Tin tức khác

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 582 Tổng lượt truy cập 13136205