Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến về quy hoạch phân khu TP Hạ Long

Ngày 4/4, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp, nghe và cho ý kiến về quy hoạch phân khu TP Hạ Long.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ngày 10/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 72/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040. Theo đó, thành phố sẽ có diện tích tự nhiên khoảng 1.121,322 km2, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh, khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch…

Nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch, xây dựng phát triển không gian phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tính chất và các quy chuẩn quy phạm hiện hành… TP Hạ Long đã triển khai 15 quy hoạch phân khu trên cơ sở tiềm năng, lợi thế riêng có của từng khu vực. 

Đơn vị tư vấn báo cáo về các quy hoạch phân khu

Từ đó hình thành các khu hành chính, văn hóa, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, dân cư gắn với bảo tồn, tôn tạo các giá trị di sản của khu vực, khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan chung. Đây là căn cứ quan trọng để lập các quy hoạch chi tiết, triển khai các dự án, kêu gọi thu hút đầu tư về địa bàn.

Tại cuộc họp, trên cơ sở quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, các đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt các quy hoạch phân khu. Đồng thời căn cứ phạm vi, ranh giới, đặc điểm hiện trạng, tiềm năng, động lực, các văn bản chỉ đạo từ tỉnh và định hướng phát triển hạ tầng, định hướng quy hoạch sử dụng đất… để đề xuất các ý kiến phản biện, tập trung làm rõ một số nội dung đề xuất, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển trong tương lai.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tham gia ý kiến vào các quy hoạch phân khu của TP Hạ Long.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần tích cực của TP Hạ Long trong việc tập trung, cụ thể hóa các định hướng quy hoạch chung.

Đồng chí nhấn mạnh, quy hoạch phân khu cần bám sát, triển khai phù hợp, đảm bảo với các quy hoạch lớp trên; cần thực hiện rà soát, bổ sung các chỉ đạo, chủ trương của các cấp có thẩm quyền.

Thống nhất quan điểm, ý kiến các sở, ngành là hạn chế điều chỉnh quy hoạch chung. Đối với các vị trí điều chỉnh, cần phân tích rõ lý do, căn cứ pháp lý thuyết phục và cụ thể hóa các điều chỉnh. Cần niêm yết công khai để nhân dân đóng góp ý kiến, phải có ý kiến đồng thuận từ nhân dân.

Quang cảnh cuộc họp.

Trên cơ sở đó, để phát huy hiệu quả các quy hoạch phân khu, là cơ sở lập các quy hoạch chi tiết, triển khai phát triển đô thị, đầu tư các dự án mới, kêu gọi thu hút đầu tư... đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP Hạ Long tổng hợp các đề xuất điều chỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Cần xem xét kỹ lưỡng, bổ sung các hạng mục đóng vai trò động lực cho khu vực; đề xuất sớm, có danh sách, kế hoạch thu hút các dự án đầu tư. Đặc biệt, ưu tiên phát triển không gian xanh nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh.

Theo Báo Quảng Ninh

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 23010