Công ty TNHH (Tập đoàn) xây dựng số 3 than Trung Quốc - Văn phòng điều hành dự án gói thầu số 32 mỏ Khe Chàm II-IV tuyển dụng lao động

Công ty TNHH (Tập đoàn) xây dựng số 3 than Trung Quốc - Văn phòng điều hành dự án gói thầu số 32 mỏ Khe Chàm II-IV cần tuyển dụng lao động như sau:

- Số lượng lao động cần tuyển dụng: 170 người

- Vị trí, chức danh công việc: Nhà quản lý; Chuyên gia và Lao động kỹ thuật

- Địa điểm làm việc: Tổ 14, khu 13, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Thời gian làm việc: Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 03/5/2024.

- Thời gian nhận hồ sơ và tuyển dụng: 15 ngày, kể từ ngày thành hành công văn thông báo tuyển dụng

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh (Khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; điện thoại: 0203.3621.239)

Xem thông tin chi tiết về vị trí, chức danh công việc, số lượng lao động cần tuyển dụng từng vị trí và yêu cầu tuyển dụng của từng chức danh công việc Tại đây!

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16574