Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra từ ngày 09/11 và kết thúc vào ngày 29/11/2023.

Giao diện Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên (https://baocaovien.vn) và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn) nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Cuộc thi dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân; công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 09/11 đến ngày 29/11/2023. Mỗi tuần có 1 bộ câu hỏi (gồm 10 câu), trong đó có 9 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 1 câu dự đoán số người trả lời./.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16832