Đảm bảo an toàn lao động tại các mỏ đá

Hiện nay, các mỏ khai thác đá đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động (ATLĐ), đòi hỏi các đơn vị khai thác đá và các ban, ngành địa phương nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác đá đảm bảo an toàn lao động.

Khai thác đá là lĩnh vực có nhiều rủi ro và nguy hiểm, đặc biệt là bộ phận khoan đá và nổ mìn. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn với những hậu quả nặng nề. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, trong quá trình khai thác đá các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác mỏ đá như mỏ đá này cũng đã tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật như bố trí cán bộ kỹ thuật chuyên ngành tổ chức quản lý, giám sát; có hồ sơ thiết kế, quy trình khai thác; có quy định quản lý, sử dụng thuốc nổ; quy định ATLĐ... 

Trong quá trình khai thác chế biến đá tiềm ẩn nhiều nguy hiểm 

Trong quá trình khai thác chế biến đá tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đặc biệt đối với các vị trí trọng yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như thợ khoan nổ mìn, vận hành máy xúc, vận hành máy nghiền đá đơn vị có những quy định riêng rất chặt chẽ. Công nhân lao động tại mỏ đá đa phần có nhận thức chủ động phòng tránh, lấy phương châm phòng là chính, hạn chế việc để xảy ra tai nạn mới xử lý. 

Để đảm bảo ATLĐ, thời gian tới các cấp các ngành nhất là những địa phương có mỏ đá tăng cường vai trò, trách nhiệm trong giám sát hoạt động từ xây dựng cơ bản, mở tầng tuyến, hộ chiếu thuốc nổ sử dụng... theo đúng thiết kế đã phê duyệt.

Trong quá trình khai thác đá các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác mỏ đá phải tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật như bố trí cán bộ kỹ thuật chuyên ngành tổ chức quản lý, giám sát; có hồ sơ thiết kế, quy trình khai thác; có quy định quản lý, sử dụng thuốc nổ; quy định ATLĐ...

Thường xuyên rà soát lại các quy định pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền cho các cấp, các ngành, nhất là những địa phương có mỏ đá để tăng vai trò, trách nhiệm trong giám sát hoạt động từ xây dựng cơ bản, mở tầng tuyến, hộ chiếu thuốc nổ sử dụng... theo đúng thiết kế đã phê duyệt.

Kiên quyết đình chỉ khai thác đối với những mỏ hoạt động không phép và trái phép, ngừng cấp giấy phép khai thác với các mỏ đá hết nguồn, không bảo đảm điều kiện ATLÐ. Kịp thời đóng cửa những mỏ có nguy cơ mất ATLĐ đối với người và thiết bị. Chỉ cho phép tiếp tục khai thác lại sau khi các mỏ này đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo đảm ATLĐ trong hoạt động khai thác.

Đổi mới phương thức huấn luyện về ATLĐ cho người sử dụng lao động và NLĐ. Chủ mỏ khai thác đá và NLĐ cần có nhận thức chủ động phòng tránh, lấy phương châm phòng là chính, hạn chế việc để xảy ra tai nạn mới xử lý. Phối hợp các cơ quan liên quan kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm Bộ luật Lao động, Luật Khoáng sản...

Thái Ngạn – Đoàn Việt

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 30519