Đảng ủy Chi cục Thuế TP Hạ Long xây dựng và thực hiện mô hình Dân vận khéo

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đảng ủy, lãnh đạo Chi cục Thuế TP Hạ Long luôn xác định công tác dân vận tại cơ quan thuế gồm dân vận với người nộp thuế và dân vận trong nội bộ cơ quan thuế; trong đó, dân vận đối với người nộp thuế có vai trò quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Lấy “Người nộp thuế là trung tâm”, mỗi chính sách thuế phải được người nộp thuế biết, phải được người nộp thuế đồng tình ủng hộ. Từ đó, Mô hình “Dân vận khéo” trong công tác tuyên truyền vận động doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị tập huấn Hóa đơn điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh

Việc xây dựng và thực hiện hoàn thành tốt Mô hình “Khéo trong tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử” của Chi cục Thuế TP Hạ Long, với giải pháp tổ chức, triển khai hóa đơn điện tử phù hợp. Chủ trương về chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử của Đảng, Nhà nước và các chính sách có liên quan đã đến được người nộp thuế trên địa bàn Thành phố và đồng thuận thực hiện. Kết quả vượt lộ trình của Bộ Tài chính giao, cụ thể: đối với doanh nghiệp, tổ chức đã hoàn thành mục tiêu của Bộ Tài chính đặt ra trước ba tháng; đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã hoàn thành mục tiêu của Bộ Tài chính đề ra trước hai tháng và đảm bảo nguyên tắc lấy “Người nộp thuế là trung tâm” và mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ: Giúp tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của NNT được thuận lợi. Giảm thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn; giảm chi phí liên quan tới việc gửi, bảo quản, lưu trữ hóa đơn và giảm rủi ro về việc mất hóa đơn.

Đối với tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ: Giúp người mua dễ dàng tra cứu và đối chiếu được HĐĐT do người bán cung cấp; giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không cần không gian lưu trữ hóa đơn,...); giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế; Khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy; tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ: sau khi nhận HĐĐT, người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin về hóa đơn người bán gửi cơ quan thuế.

Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp, cá nhân về chính sách thuế, hóa đơn điện tử

Đối với xã hội: Góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp; Đẩy mạnh sự phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới; Triển khai HĐĐT là một trong các nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy trong chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, chuyển đổi số đối với cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác; Mang nhiều lợi ích chung cho xã hội, như: tiết kiệm chi phí, tài nguyên, nguồn lực và bảo vệ môi trường (đến ngày 30/9/2022 có 2.799.264 lượt HĐĐT của NNT lập, gửi cơ quan thuế).

Đối với cơ quan thuế và cơ quan nhà nước có liên quan: Tạo nền tảng cơ sở dữ liệu căn bản và quan trọng để thực hiện quản lý thuế trên nền tảng số, phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số của ngành Tài chính, của tỉnh, Thành phố theo chỉ đạo tại các kế hoạch của UBND tỉnh số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 về Thực hiện Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/3/2022 Về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/3/2022 về việc phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25/3/2022 về triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 - 2025;  và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Ban chỉ đạo chuyển đổi số Cục Thuế về công tác chuyển đổi số của ngành Thuế. Sử dụng HĐĐT giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn; kết hợp với các thông tin quản lý thuế khác để xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về NNT đáp ứng yêu cầu phân tích thông tin phục vụ điều hành, dự báo, hỗ trợ NNT tuân thủ luật về thuế và quản lý rủi ro trong quản lý thuế; Góp phần thay đổi phương thức quản lý trên cơ sở ứng dụng CNTT, cải tiến các quy trình nghiệp vụ theo hướng xử lý, kiểm soát dữ liệu tự động giúp cơ quan thuế sử dụng hiệu quả nguồn lực, chi phí,..; Góp phần ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế.

Đặc biệt, hoàn thành tốt mô hình đã làm tăng thêm niềm tin, sự đồng lòng của NNT với cơ quan thuế và khẳng định rõ phương châm “Luôn đồng hành cùng NNT” của ngành Thuế. Đồng thời, đã tạo được môi trường an toàn cho công chức, người lao động làm việc và đặc biệt tạo được niềm tin khi NNT đến làm việc, giao dịch với cơ quan thuế; nêu cao được tinh thần đoàn kết, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể trong phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao năm 2022 và các năm tiếp theo.

Vũ Thị Yến - CCT TP Hạ Long

Tin tức khác

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 432 Tổng lượt truy cập 13131089