Đảng ủy khối doanh nghiệp Thành phố: Học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5, Khóa XIII

Ngày 5/8, Đảng ủy khối doanh nghiệp Thành phố tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổng kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy dự chỉ đạo và quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy đã quán triệt các nội dung cơ bản của 4 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng chí nhấn mạnh đây là những Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và địa phương. Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, người lao động và xây dựng chương trình hành động cụ thể để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT thành uỷ quán triệt nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết

Sau khi nghe quán triệt Nghị quyết, hội nghị đã tổng kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối được tổ chức từ ngày 17/6 đến ngày 20/7/2022. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, tổ chức tốt việc xây dựng báo cáo chính trị, đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; công tác nhân sự được chuẩn bị tốt, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và đúng quy trình. 96/96 = 100% chi bộ trực thuộc đã đại hội và hoàn thành các nội dung mà kế hoạch đề ra, bầu 256 đồng chí cấp ủy.

Đảng uỷ khối trao quyết định chuẩn y kết quả bầu Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc

Hội nghị cũng đã công bố và trao các quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối.

                                            Thu Hường – Huy Phương

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13456 Tổng lượt truy cập 5885079