Đánh giá hiệu quả phát triển du lịch và xây dựng, phát triển văn hoá con người trên địa bàn Thành phố Hạ Long

Ngày 12/08, Uỷ ban nhân dân Thành phố tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch về phát triển du lịch và xây dựng, phát triển văn hoá con người trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì Hội nghị.

Các cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hạ Long là một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, coi đây là một trong những động lực quan trọng quyết định thành công sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng, tỉnh Quảng Ninh và đất nước nói chung trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tổ chức, thành viên của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa công sở được đặc biệt coi trọng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai, thực hiện Nghị quyết. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tổ chức, thành viên của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người Hạ Long: Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện.

Tổng khách du lịch giai đoạn từ 2016 -2020 đạt 45,1 triệu lượt, bằng 1,9 lần giai đoạn 2011-2015, trong đó khách quốc tế là 16,5 triệu lượt, bằng 1,4 lần giai đoạn 2011-2015; tổng doanh thu du lịch ước đạt 79.287 tỷ đồng, bằng 5,6 lần giai đoạn 2011-2015. Phát huy những tiềm năng, lợi thế nổi trội, khác biệt về văn hóa, hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh tận dụng những cơ chế riêng có, trên cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, ngành du lịch Thành phố đã từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh” và giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương.

Đại diện các phòng ban, đơn vị, xã phường đã đóng góp 16 ý kiến để khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời phát huy thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, kế hoạch về phát triển du lịch và xây dựng, phát triển văn hoá con người trên địa bàn Thành phố Hạ Long.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu phòng Văn hóa Thông tin thành phố tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, đồng thời nhấn mạnh một số sội dung cần chú trọng trong thời gian tới với mục tiêu phát huy các lợi thế sẵn có để kết quả trong công tác văn hóa, du lịch tương xứng; Xây dựng, ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa người Hạ Long; Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và từng bước hình thành các sản phẩm du lịch mới; Tăng cường quản lý nhà nước về di sản, di tích; Nghiên cứu lựa chọn, xây dựng, duy trì phiên chợ truyền thống vùng cao; Ngoài các nội dung đã có trong dự thảo Đề án phát triển du lịch thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đề án cần nghiên cứu, bổ sung một số nội dung như: Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, tạo các sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố; Thực hiện các giải pháp đồng bộ để chấn chỉnh, tăng cường môi trường kinh doanh du lịch. Xây dựng hình ảnh, truyền đi thông điệp "Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn"...

Đỗ Hương - Lương Huấn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14162 Tổng lượt truy cập 5886055