Đánh giá kết quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long

Ngày 29/7/2022, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng các Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực các Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố (theo Quyết định số 2156-QĐ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy) và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy (theo Quyết định số 1745-QĐ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã, phường phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU các phường và Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU các khu phố.

Quang cảnh hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2022, cùng ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhất là nguồn thu ngân sách của Thành phố. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thu hồi đất, GPMB; sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của Nhân dân, Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai hiệu quả Nghị quyết đến từng chi bộ, tổ dân, khu phố. Tính đến hết tháng 6, có tổng số 65 dự án được triển khai GPMB trên địa bàn; 34/65 dự án có nhu cầu bố trí tái định cư. Một số dự án, công trình được đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng đã giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm, đảm bảo an toàn tính , và tài sản của người dân; tạo thuận lợi về giao thông; chỉnh trang diện mang mạo đô thị, giá trị địa tô tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đảm bảo an sinh xã hội, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, tạo niềm tin cho nhân dân, được các cấp, các ngành, nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai GPMB các dự án trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại như: công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng tại thực địa các khu tái định cư, khu dân cư còn chậm, việc xây dựng giá đất còn khó khăn...

Tại hội nghị, Thành ủy Hạ Long cũng đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn Tp Hạ Long năm 2022 do đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Thường trực các Ban Chỉ đạo báo cáo và các ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU thành phố kết luận, chỉ đạo như sau:

Về triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21 NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong triển khai Nghị quyết 21-NQ/TU. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và thi công ngoài hiện trường đối với các dự án đang triển khai và thực hiện đầu tư các dự án đã được phân bổ nguồn vốn. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 8/2022 tại tất cả các chi bộ thôn, khu dân cư về giám sát tài sản công (đất đai và công trình trên đất), trong đó phải thống kê được danh mục các quỹ đất công, tài sản công; xác định việc sử dụng quỹ đất công, tài sản công có đúng mục đích không (đang cho thuê, cho mượn, để hoang hóa hoặc sử dụng kém hiệu quả), từ đó đề ra phương án sử dụng quỹ đất phù hợp hoặc kiến nghị xử lý; Yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã, phường tổng hợp đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư các dự án theo Nghị quyết số 21-NQ/TU (đối với phường) hoặc Chương trình xây dựng nông thôn mới (đối với xã), đồng thời chỉ đạo các chi bộ thôn, khu triển khai sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thiết thực, hiệu quả; trên cơ sở tổng hợp kết quả sinh hoạt của các chi bộ, báo cáo, đề xuất cụ thể gửi về UBND thành phố để xem xét giải quyết theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo các phường rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với các công trình thực hiện trong năm 2022...

Về triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố: Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố từng bước đi vào hoạt động nền nếp, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; các phòng, ban chuyên môn thành phố có liên quan được giao nhiệm vụ đã tích cực triển khai, giải quyết kịp thời quyền lợi cho người dân về bồi thường, giao đất tái định cư, xét giao đất có thu tiền sử dụng đất giúp người dân ổn định cuộc sống, đồng thời giải quyết những tồn đọng do ảnh hưởng cơ chế chính sách trước đây. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chícó hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, báo cáo kịp thời và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, tài sản công trên địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường chịu trách nhiệm trước Thành ủy nếu để xảy ra các hoạt động tập trung đông người, căng băng rôn, khẩu hiệu trái phép, khiếu kiện đông người... làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự thuộc địa bàn quản lý. UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình chủ trương đầu tư các dự án tạo quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố; Đối với các dự án giải phóng mặt bằng bằng hình thức vận động Nhân dân hiến đất, công trình: Thống nhất tập trung thực hiện vận động người dân giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp huy động cộng đồng trách nhiệm xã hội để tìm quỹ đất và nguồn lực hợp lý đảm bảo ổn định đời sống của người dân sau giải phóng mặt bằng. ) UBND thành phố và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các xã, phường thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn; nghiên cứu có hình thức khen thưởng phù hợp kịp thời các hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong phong trào hiến đất, công trình, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn vào dịp 18/11 hằng năm.

Về triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2002: Yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các tiểu ban Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, động lực thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, đúng, nhanh, kịp thời, giữ ổn định tình hình chính trị, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị, xã, phường để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án...

Đỗ Hương – Huy Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14824 Tổng lượt truy cập 5886973