DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐÃ CÓ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI HIỆN CHƯA ĐẾN NHẬN KẾT QUẢ

Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long thông báo, trên cơ sở rà soát kết quả giải quyết TTHC, Trung tâm ghi nhận còn một số thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai qua các năm đã được giải quyết có kết quả (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tuy nhiên công dân chưa đến nhận kết quả. (Danh sách trong ảnh kèm theo).

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22989