Danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đề nghị được hỗ trợ, đỡ đầu trên địa bàn TP Hạ Long năm 2023

Thực hiện văn bản số 192/MTTQ-BTT ngày 31/10/2023 của UY.MTTQ thành phố về việc tổ chức thẩm định để triển khai hỗ trợ, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hạ Long, trên cơ sở đề nghị của các xã, phường, UBND thành phố đã thành lập 5 tổ công tác triển khai rà soát trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đề nghị hỗ trợ, đỡ đầu trên địa bàn thành phố năm 2023.

Qua rà soát, có 120 trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ khuyết tật, mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ ở với ông, bà có hoàn cảnh khó khăn, cần được đỡ đầu đến năm 18 tuổi.

Cụ thể:

Phường Bãi Cháy có 1 trẻ

Phường Bạch Đằng có 2 trẻ

Phường Cao Thắng có 6 trẻ

Phường Cao Xanh có 7 trẻ

Phường Đại Yên có 1 trẻ

Phường Hà Tu có 1 trẻ

Phường Hà Lầm có 1 trẻ

Phường Hà Trung có 10 trẻ

Phường Hà Khánh có 2 trẻ

Phường Hà Khẩu có 4 trẻ

Phường Hà Phong có 2 trẻ

Phường Hồng Gai có 9 trẻ

Phường Hồng Hà có 4 trẻ

Phường Hồng Hải có 12 trẻ

Phường Hùng Thắng có 1 trẻ

Phường Giếng Đáy có 2 trẻ

Phường Tuần Châu có 1 trẻ

Phường Trần Hưng Đạo có 3 trẻ

Phường Việt Hưng có 3 trẻ

Phường Yết Kiêu có 3 trẻ

Phường Hoành Bồ có 2 trẻ

Xã Lê Lợi có 9 trẻ

Xã Thống Nhất có 3 trẻ

Xã Dân Chủ có 2 trẻ

Xã Quảng La có 7 trẻ

Xã Bằng Cả có 2 trẻ

Xã Tân Dân có 4 trẻ

Xã Vũ Oai có 4 trẻ

Xã Hòa Bình có 1 trẻ

Xã Đồng Lâm có 7 trẻ

Xã Đồng Sơn có 4 trẻ.

Xem chi tiết: Danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị đỡ đầu

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 17532