Diễn tập chiến đấu cụm xã Đồng Lâm, Vũ Oai, Đồng Sơn, Kỳ Thượng và các đơn vị tự vệ trong khu vực phòng thủ năm 2023

Ngày 17/11, Ban tổ chức diễn tập thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu cụm các xã Đồng Lâm, Vũ Oai, Đồng Sơn, Kỳ Thượng và các đơn vị tự vệ trong khu vực phòng thủ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị BTC, tổ đạo diễn và các đơn vị tham gia diễn tập thực hiện tốt một số nội dung như: Tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và cán bộ, Đảng viên về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập. Làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong diễn tập, vận hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ”. Ban chỉ hủy quân sự và công an thành phố là cơ quan trung tâm phối hợp hiệp đồng để tham mưu cho BCĐ, BTC điều hành diễn tập theo đúng kế hoạch. Thực hiện cuộc diễn tập nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, sát thực tế, không làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau diễn tập, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, rút kinh nghiệm.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Tại buổi diễn tập, các hội nghị vận hành cơ chế tại hội trường và diễn tập thực binh tại thực địa (thực hành xử trí tình huống giải tán đám đông gây rối an ninh trật tự của công an và đánh chiếm lại mục tiêu của lực lượng dân quân tự vệ) được triển khai đảm bảo đúng quy định và thời gian. Đặc biệt trong diễn tập thực binh, các lực lượng tham gia đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo an toàn, tuyệt đối về người, trang thiết bị, vũ khí.

Hội nghị chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển hoạt động đia phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng của xã Đồng Lâm

Buổi diễn tập nhằm cụ thể hóa Nghị quyết TW8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Thông qua đó, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền khi chuyển địa phương vào trạng thái, tình trạng quốc phòng- an ninh, chuyển lực lượng vũ trang lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trần Thanh – Lương Huấn

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 58598