Điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Hạ Long

Ngày 24/8/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Hạ Long.

Xem chi tiết: Quyết định số 2495/QĐ-UBND

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 58024