Đối thoại giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường nối Quốc lộ 18A, phường Hồng Hải (đoạn đường Bùi Thị Xuân) với Tỉnh lộ 336, phường Hà Lầm

Ngày 1/3, đồng chí Vũ Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi đối thoại giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường nối Quốc lộ 18A, phường Hồng Hải (đoạn đường Bùi Thị Xuân) với Tỉnh lộ 336, phường Hà Lầm.

Tại phường Hà Lầm đã có 44/68 hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, còn lại 24/68 hộ gia đình, cá nhân không nhận tiền và không bàn giao mặt bằng, trong đó UBND thành phô Hạ Lóng đã bàn hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 17/24 trường hợp. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố báo cáo tóm tắt quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối vơi 17 trường hợp đã có Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Tại buổi làm việc, một số hộ dân kiến nghị về đơn giá bồi thường chưa hợp lý, giá giao đất tái định cư cao….

Đồng chí Vũ Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi đối thoại 

Tiếp thu ý kiến của các hộ dân và sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng, đồng chí, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu phường Hà Lầm phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng; hướng dẫn các hộ dân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc xác minh nguồn gốc đất, đề nghị hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ phương tiện giúp người dân tháo dỡ công trình kiến trúc khi bàn giao mặt bằng. Đồng chí cũng đề nghị các hộ dân nghiêm túc chấp hành các quyết định về việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Với các hộ cố tình không bàn giao mặt bằng, thành phố sẽ thực hiện các phương án cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

Hồng Hạnh – Văn Hiệp

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 64853