Hạ Long: Chủ động tích cực hội nhập quốc tế tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh, thành phố

Thời gian qua, bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Hạ Long đã đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đã không ngừng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thông qua nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

Nhiều sách báo, ấn phẩm tuyên truyền vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long

Thành phố tập trung quảng bá qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, fanpage vịnh Hạ Long, thực hiện tuyên truyền về vịnh Hạ Long tại các Hội nghị trong nước,  và quốc tế; in ấn 2000 tờ gấp tiếng Việt, Anh , Trung “ Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới”. Hàng năm, thành phố thu hút từ 2,4 đếm 4,3 triệu lượt khách nước ngoài đến tham quan, lưu trú.

Không chỉ tuyên truyền quảng bá vịnh Hạ long, Thành phố còn tập trung tuyên truyền các nội dung cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và lộ trình thực thi cam kết của Việt Nam, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương và song phương mà Việt Nam đã ký kết, Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, RCEP… nhằm tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về những cơ hội, thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là cơ sở để thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố và tham gia ngày càng sâu rộng trong tiến trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu các nội dung hội nhập quốc tế gắn với nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế ngày nay

Bởi vậy, trong những năm qua, Thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược với các dự án có tính động lực, trọng điểm. Đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế…Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã triển khai 5 dự án hợp tác quốc tế như dự án: Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Hạ Long – Quảng Ninh, Thí điểm quản lý rác thải nhựa đô thị khu vực vùng bờ vịnh Hạ Long, Thoát nước và xử lý nước thải thành phố… góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên đặc biệt trên Vịnh Hạ Long.

Lễ hội Hoa Anh Đào - thắm tình hữu nghị 2 nước Việt  Nam - Nhật Bản

Bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ với các nước truyền thông, thành phố còn mở rộng quan hệ với các nước  nhằm đa phương hóa quan hệ hợp tác. Từ năm 2011 đến nay đã có trên 346 đoàn người nước ngoài, chuyên gia đến nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư. Thành phố phối hợp với Hiệp hội văn hóa Nhật Bản  tổ chức thành công Lễ hội Hoa Anh Đào , Mai vàng Yên Tử…Trên địa bàn thành phố, hiện có 54 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn gần 1,4 tỷ USD, tập trung chủ yếu tại 2 khu công nghiệp Việt Hưng và Cái Lân.

Để nâng cao năng lực và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo hiệu quả hội nhập quốc tế, trong thời gian tới, các ban ngành chức năng thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, sáng tạo, linh hoạt trong việc giải quyết những thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng thông thoáng và tiện lợi, giảm bớt các thủ tục giấy tờ gây khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.….

Hồng Hạnh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22421