Hạ Long có 357 tàu du lịch đủ điều kiện hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách tham quan trên vịnh, vừa qua, TP Hạ Long đã thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Theo đó, số lượng tàu du lịch đủ điều kiện hoạt động trên Vịnh (bao gồm các tàu du lịch đã được đánh giá chất lượng trong năm 2022 trước thời điểm ban hành kế hoạch số 388/KH-HĐ ĐGCL ngày 02/12/2022) là 357 phương tiện.

Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Tiêu chí đánh giá chất lượng về an toàn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy sử dụng kết quả kiểm tra gần nhất của cơ quan chuyên ngành (còn hạn). Trước thời điểm hết hạn các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, chủ phương tiện có trách nhiệm liên hệ với cơ quan chuyên ngành kiểm tra và cấp giấy chứng nhận để được tiếp tục hoạt động theo quy định.

Đối với các tàu du lịch không đủ điều kiện hoạt động, chưa đánh giá chất lượng trong năm 2022, phòng Quản lý đô thị thành phố có trách nhiệm phối hợp với các thành viên Hội đồng đánh giá chất lượng tàu du lịch tổ chức đánh giá bổ sung trước khi phương tiện vào hoạt động theo quy định.

UBND thành phố cũng đề nghị Ban quản lý vịnh Hạ Long thực hiện tạm dừng hợp đồng neo đậu, quay trở, cập cảng/bến, đón trả khách tham quan trên vịnh Hạ Long (bao gồm cả vịnh Bái Tử Long) đối với các tàu du lịch không đủ điều kiện hoạt động, chưa đánh giá chất lượng trong năm 2022 theo quy định.

Xem chi tiết: Danh sách 357 tàu du lịch đủ điều kiện hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

Phương Loan

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 59375