Hạ Long: Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND Thành phố với các ban xây dựng Đảng; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp

Chiều 1/3, UBND thành phố Hạ Long ký quy chế phối hợp với các ban xây dựng Đảng; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Tại chương trình đã đánh giá công tác phối hợp năm 2023 giữa UBND Thành phố với các ban xây dựng Đảng; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp Thành  phố.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2023, các đơn vị đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị hành chính công; Triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn; Tích cực tham gia Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, chủ động trong việc tham gia nghiên cứu, phản biện trong việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; vận động người dân chấp hành trong thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố. Cùng với đó thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; Giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự; Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu, chứng cứ, nguyên tắc làm việc khi giải quyết các vụ án hành chính thuộc thẩm quyền...

UBND Thành phố ký quy chế phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ

UBND Thành phố ký quy chế phối hợp với UBKT Thành uỷ

UBND Thành phố ký quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ

UBND Thành phố ký quy chế phối hợp với UB MTTQ Thành phố

UBND Thành phố ký quy chế phối hợp với các đoàn thể Thành phố

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các cơ quan liên quan, UBND Thành phố đã ký quy chế phối hợp công tác năm 2024 với các ban xây dựng Đảng; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp Thành  phố.

UBND Thành phố ký quy chế phối hợp với Toà án Nhân dân Thành phố

UBND Thành phố ký quy chế phối hợp với VKS Nhân dân Thành phố

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Đây là chương trình quan trọng được tổ chức hàng năm góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố cũng như để góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu năm 2024, các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung ký kết và thực hiện thắng lợi NQ 77 ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

Hồng Phương- Đoàn Việt

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 66846