Hạ Long: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ

Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính được thành phố coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024.

g

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long tạo điều kiện giải quyết TTHC cho công dân.

Ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán, không khí làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã rất khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định. Theo ghi nhận, số lượng người dân đến làm thủ tục khá đông, đội ngũ CBCC có mặt đầy đủ, chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, trang phục ngay ngắn, thái độ niềm nở, tập trung thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày 15-19/2, Trung tâm Hành chính công thành phố đã tiếp nhận 2.062 hồ sơ; trong đó các hồ sơ đã được giải quyết đều đảm bảo đúng hạn, còn 1.556 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Chị Nguyễn Thu Hoài (phường Hồng Hải) cho biết: "Do đặc thù công việc, tôi thường xuyên tới Trung tâm Hành chính công thành phố thực hiện TTHC vào đầu giờ sáng. Tôi luôn được các CBCC hướng dẫn nhiệt tình, thái độ niềm nở, trả kết quả nhanh chóng. Tôi rất hài lòng với tác phong làm việc của CBCC thành phố".

Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thành phố đã kiện toàn, thành lập 2 tổ kiểm tra công vụ, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất, không báo trước đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và các xã, phường. Các tổ đã kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, đạo đức, văn hóa giao tiếp, văn minh công sở; tiếp công dân, giải quyết đơn thư và một số nội dung trọng tâm trong công tác cải cách hành chính...

Qua kiểm tra, các tổ đã ghi nhận sự nghiêm túc trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, đúng quy định, không bỏ vị trí trong giờ làm việc. Các phường bố trí công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại để giải quyết TTHC, đeo thẻ trong thực thi nhiệm vụ, trang phục làm việc gọn gàng, lịch sự. Các tổ cũng nhắc nhở các địa phương cần đảm bảo vệ sinh cảnh quan trụ sở, phòng làm việc, chỉnh sửa, bổ sung, niêm yết đầy đủ các TTHC theo quy định...

Thành phố lắp đặt, kết nối, giám sát liên thông hệ thống camera từ Trung tâm Hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tới lãnh đạo thành phố, Phòng Nội vụ, Phòng Thanh tra. Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên đánh giá, rà soát, đảm bảo chất lượng tiến độ công việc, nâng cao năng lực cán bộ, người đứng đầu, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Thành phố thực hiện đánh giá đội ngũ CBCCVC theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều thông qua sản phẩm cụ thể, gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thành phố tiếp tục mở rộng phương thức để người dân thường xuyên giám sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, từ đó góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, nâng cao niềm tin của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 Theo Báo Quảng Ninh  

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 64879