Hạ Long tập trung nguồn lực đầu tư các xã

Hoàn thành phân bổ 100% vốn cho dự án đã được HĐND TP phê duyệt và tiếp tục tập trung đầu tư các dự án, công trình cho các xã theo tinh thần Nghị quyết 78 của BTV Thành ủy Hạ Long về “ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là những nội dung được Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) được tổ chức sáng nay, ngày 26/3.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại TP Hạ Long đến dự; đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì kỳ họp.

Theo đó, Kỳ họp đã xem xét, thảo luận thông qua các Nghị quyết về việc phê duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư đối với 5 dự án, công trình; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 2 dự án; hoàn thành phân bổ 100% vốn cho 14 dự án đã được HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư tại các kỳ họp trước.

Các đại biểu dự kỳ họp

Đối với 22 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư thông qua tại kỳ họp lần này sẽ tập trung ưu tiên đầu tư cho các xã gồm: xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung tại xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng; nhà văn hóa thôn Đồng Rùa (xã Vũ Oai), thôn Cây Thị, thôn Đồng Giang và thôn Đồng Vang (xã Sơn Dương); xây mới điểm trường mầm non và chuẩn hóa trường lớp tại các xã Sơn Dương, Tân Dân; đầu tư, cải tạo hạ tầng khu vực trung tâm các xã Vũ Oai, Đồng Lâm, Hòa Bình, Đồng Sơn, Tân Dân, Bằng Cả và Dân Chủ; cải tạo cầu Khe Lửa, thôn Vườn Rậm, xã Sơn Dương. Các dự án còn lại gồm Dự án Hạ tầng kỹ thuật tạo cảnh quan trên mặt tuyến mương tại phố Hải Lộc, Hải Thịnh, Hải Hà phường Hồng Hải; dự án Cải tạo, chỉnh trang tạo điểm nhấn phát triển du lịch khu vực hai bên tuyến đường lên đồi Đặng Bá Hát thuộc phường Hồng Gai, Yết Kiêu và hạ tầng, cảnh quan xung quanh Đền vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP đã quyết nghị và thông qua việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Thành phố; bổ sung một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2024; trên cơ sở tờ trình của UBND TP, 100% đại biểu HĐND TP Hạ Long có mặt đã bỏ phiếu đồng ý bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Quang Tĩinh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Hạ Long.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, những dự án, công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư thông qua tại kỳ họp đều là những dự án, công trình quan trọng, thiết thực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long "Kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình". Do vậy, đồng chí yêu cầu ngay sau khi ban hành, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, ban, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã được thảo luận, quyết nghị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo trong thực thi công vụ, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm đó là: nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; rà soát, kiểm đếm các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch năm, chuẩn bị cho sơ kết quý I/2024; nhất là các chỉ tiêu về kinh tế, thu chi ngân sách; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; rõ người, rõ việc, rõ kết quả và lộ trình hoàn thành từng công việc; tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra, khắc phục các điểm nghẽn, nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, năm có vai trò quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 25; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, cũng như bảo đảm tiến độ hoàn thành các công trình, dự án nhất là các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, có tính kết nối và lan tỏa; các dự án gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả sau đầu tư. Phấn đấu đến 31/12/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí dự toán trong năm, trong đó đến hết Quý III/2024 giải ngân đạt tối thiểu 80% kế hoạch vốn giao đầu năm; Đảm bảo xử lý triệt để những khó khăn, vướng mắc trên thực địa liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị thu hồi theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố; không để nảy sinh đơn thư khiếu kiện, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Tăng cường công tác quản lý, giám sát và nắm chắc tình tình thực tế để có giải pháp xử lý ngay những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai dự án, không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Linh Hương – Trần Khánh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 67295