Hạ Long tham gia Hội nghị báo cáo viên của Trung ương, của tỉnh tháng 5 năm 2022

Ngày 13/5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 5 năm 2022. Dự tại điểm cầu Hạ Long có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành uỷ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ccơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành uỷ; đại diện UB.MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, các sự kiện đối ngoại; tuyên truyền chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hoa Kỳ; chuyến thăm chính thức của lãnh đạo nước CHDC Nhân dân Lào; tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19...

Tại hội nghị báo cáo viên cấp Tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo chuyên đề “Kết quả công tác bảo vệ môi trường thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới”. Theo đó, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng môi trường tự nhiên đã từng bước được cải thiện. Tính đến thời điểm hiện nay, có một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra như: Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý triệt để; tỷ lệ dân cư đô thị, dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh... Vai trò vận động, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy hiệu quả; các doanh nghiệp đã chủ động, tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là ngành than, nhiệt điện và xi măng. Thời gian tới, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo vệ môi trường, tập trung vào nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư xây dựng, các hoạt động xử lý nước thải công nghiệp có quy mô lớn, các khu, cụm công nghiệp, các nguồn thải nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao….

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo chuyên đề “Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh”. Năm 2021, số người tham gia BHXH đạt 42,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,1%. Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH, tiến tới BHXH, BHYT toàn dân, ngành BHXH sẽ tiếp tục tham gia vào tiến trình sửa đổi chính sách pháp luật theo hướng linh hoạt, có lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia của các cấp, ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin….

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh cần tập trung tuyên truyền về những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; hiệu quả mô hình “Dân tin - Đảng cử”; tập trung thông tin tuyên truyền về nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tích cực trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 5 của đất nước, của tỉnh.

Thu Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13329 Tổng lượt truy cập 1771540