HĐND TP Hạ Long: Tăng cường công tác giám sát

Giám sát là một trong những chức năng cơ bản của HĐND, là cơ sở để HĐND xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, HĐND TP Hạ Long có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là nội dung công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương đồng thời nêu cao trọng trách trước cử tri và nhân dân.

 

Tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) và kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân Thành phố đã thực hiện việc giám sát thường xuyên thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố.

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp thứ 5, HĐND TP đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng thời, chuyển UBND thành phố các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp thường lệ và các ý kiến, kiến nghị gửi tới Thường trực HĐND thành phố trong năm 2021, đồng thời phân công các Ban, các tổ đại biểu đôn đốc, giám sát việc giải quyết.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND TP đã tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri 6 tháng đầu năm 2021 và phiên giải trình của Thưởng trực HĐND thành phố, về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri năm 2021. Thường xuyên chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố chủ động triển khai nhiệm vụ và nắm bắt tình hình triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, nhất là việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhằm phát hiện những bất cập và kiến nghị các giải pháp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là một trong những nội dung được HĐND TP Hạ Long tiến hành giám sát

Một số nội dung giám sát, khảo sát thường xuyên đã được tiến hành như:. Việc tiếp công dân tại UBND các xã, phường; Việc tham gia tiếp công dân của đại biểu HĐND Thành phố; Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 diện rộng trên địa bàn Thành phố; Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố...

HĐND TP tiến hành giám sát tại phường Hùng Thắng

Cùng với đó, công tác tiếp nhận, xử lý và đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phân công các đồng chí lãnh đạo tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thành phố; các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp công dân tại xã, phường theo sự phân công của Tổ Trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Không những vậy, công tác giám sát, khảo sát chuyên đề năm 2021 cũng được Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức nghiêm túc. Theo đó, giám sát, khảo sát 11 cuộc, trong đó, các cuộc theo Chương trình số 05-CTr/TU ngày 23/12/2020 của Thành ủy là 02 cuộc, các cuộc phát sinh theo chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố là 09 cuộc.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát 02 chuyên đề: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2018 – 2021); Giám sát số liệu vật tư y tế hiện có và việc bố trí kinh phí, mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phát sinh theo từng cấp độ trên địa bàn Thành phố; Khảo sát 03 chuyên đề: Tuyến cống thoát nước, tuyến đường công vụ và hoàn trả cầu tại phường Hà Trung; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 337/202LNQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh"; Việc chi trả phụ cấp cho đội ngũ y tế xã, phường thực hiện nhiệm vụ giám sát, điều tra dịch tễ, đo thân nhiệt với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Hạ Long Ngoài ra, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV về xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-HĐND ngày 01/12/2021 về Giám sát lộ trình đóng cửa mỏ và cải tạo phục hồi môi trường đối với các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hạ Long (giai đoạn 2022-2024).

Ban Pháp chế HĐND giám sát 02 cuộc, khảo sát 01 cuộc gồm: Giám sát việc triển khai các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố; Giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về công tác quản lý trật tự và văn minh đô thị trên địa bản thành phố;

Khảo sát việc thực hiện các quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND giám sát 01 cuộc, khảo sát 02 cuộc: Giám sát công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022; Khảo sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo nâng cấp hạ tầng khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc Thành phố; Khảo sát việc triển khai các dự án đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố Hạ Long; đồng thời thực hiện giám sát việc triển khai, phân bổ vốn đầu tư khu trung tâm xã Đồng Sơn trong thực hiện chương trình nông thôn mới.

Thông qua giám sát, khảo sát đã giúp Thường trực HĐND thành phố nắm tình hình chấp hành chính sách pháp luật; phát hiện, kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước ở nhiều lĩnh vực. Từ đó địa phương kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đỗ Hương

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 6930