Hội đồng nhân dân phường Hà Khánh thông qua các dự thảo Nghị quyết quan trọng.

Ngày 30/10, Kỳ họp thứ 13, HĐND phường Hà Khánh Khoá X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thông qua các dự thảo Nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh kỳ họp

Cụ thể, UBND phường Hà Khánh đã trình các Tờ trình số 32/TTr - UBND ngày 18/10/2023 của UBND Phường Hà Khánh về việc thông qua tổng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 – Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cầu Đôi Cây (đoạn Tỉnh lộ 337 cũ), Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long; Tờ trình số 27/TTr - UBND ngày 12/10/2023 của UBND Phường Hà Khánh “Về việc đề nghị phê duyệt danh mục, số lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng”; Tờ trình số 30/TTr - UBND ngày 18/10/2023 của UBND Phường Hà Khánh “Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách phường năm 2023”.

Cùng với đó, Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường đã báo cáo tại kỳ họp về các nội dung: thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 - Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cầu Đôi Cây (đoạn Tỉnh lộ 337 cũ), Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long; thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt danh mục, số lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng”; thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách phường năm 2023”.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: cần tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị toàn phường tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời, thực chất, hiệu quả, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, trong việc thực hiện thi công công trình. Đồng thời sử dụng hiệu quả các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trang bị cho lực lượng dân phòng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, kiểm soát chặt chẽ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách, tài sản công được giao, phòng chống tiêu cực, lãng phí;

Sau  1/2 ngày làm việc, 100% đại biểu đã nhất trí với các dự thảo Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp.

Thu Hương ( phường Hà Khánh)

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 59058