Hội nghị giao ban, làm việc, đối thoại giữa Ban Thường vụ Thành ủy với các đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu; trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố trên địa bàn Thành phố quý 1/2023

Ngày 21/3, Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị Hội nghị giao ban, làm việc, đối thoại giữa Ban Thường vụ Thành ủy với các đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu; trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố trên địa bàn Thành phố quý 1/2023. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo: kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/Tu của BTV Thành uỷ về đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng khu dân cư đô thị hình thành trước năm 2005; kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 812 – TB/ Tu ngày 15/2/2023 của đồng chí Bí thư Thành uỷ tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Thành uỷ với nhân dân phường Cao Xanh; Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đồng bộ với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội ngành nông, lâm tại 12 xã (giai đoạn 2021- 2025) gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh. Báo cáo hiện trạng công tác vệ sinh môi trường thành phố Hạ Long, những thách thức, khó khăn trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, các giải pháp và định hưởng khắc phục. Kết quả triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW> ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 214-KH/TU, ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”, trong quý 1/2023, UBND Thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động, quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Phát triển kinh tế được quan tâm chú trọng, đặc biệt là phục hồi du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch mới thu hút khách đến Thành phố. Công tác an sinh xã hội, lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân được chăm lo, cải thiện. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe để mọi người dân tự giác rèn luyện thể dục, thể thao nhằm nâng cao thể lực, sức khỏe và tuổi thọ, xây dựng nếp sống lành mạnh. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện các mục tiêu chương trình y tế quốc gia. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về chuyển đổi số. số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ cao. Số lượng hồ sơ quá hạn giảm mạnh, tỷ lệ giải quyết đúng hạn của thành phố tăng cao, đạt trên 98%. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường được triển khai quyết liệt. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu; trưởng ban công tác Mặt trận thôn khu phố; tổ trưởng tổ Đảng, tổ trưởng tổ dân dự họp trực tuyến

Các đại biểu đã thảo luận nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung như: việc triển khai cụ thể hóa Nghị quyết; Công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn; chỉ tiêu phát triển đảng viên ở khu dân cư; công tác vệ sinh môi trường khu dân cư…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: Những kết quả nổi bật của Thành phố đạt được trong quý I có vai trò tích cực, toàn diện của cơ sở dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ cơ sở và vào cuộc trực tiếp của các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, trưởng khu, tổ trưởng tổ Đảng, tổ trưởng tổ dân, Ban công tác Mặt trận, tổ dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy thay mặt BTV Thành ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đồng chí Bí thư, Khu trưởng. Năm 2023, thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng cuộc sống Nhân dân”, do đó đồng chí yêu cầu cần quan tâm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung vận động nhân dân VSMT, không để phát sinh rác thải, xử lý mạnh tay những trường hợp đổ chất thải; quản lý  tốt lao động lưu trú trên địa bàn; vận động nhân dân thực hiện văn minh thương mại, nâng cao chất lượng giảm giá thành dịch vụ, lan tỏa “ Nụ cười Hạ Long”; tích cực tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt có sức lan tỏa trong nhân dân.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  triển khai nghiêm túc chương trình giám sát phản biện xã hội. Các chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên đúng quy định; Chi bộ các khu phố tạo điều kiện cho đảng viên trẻ, đảng viên ở các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm người đảng viên, tập trung phát triển đảng viên khu dân cư. Thành đoàn Hạ Long ngay trong tháng 3 phải phát triển, duy trì nề nếp hoạt động cho 243 chi đoàn thôn khu phố. Các phòng ban, đơn vị, phường xã rà soát giải quyết dứt điểm kiến nghị của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn lấy kết quả công việc là thước đo hiệu quả công việc của cán bộ công chức…

Hồng Hạnh – Huy Phương

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 6733