Hướng dẫn tạm thời đăng ký tàu cá có chiều dài từ 06 đến dưới 12 mét đang hoạt động trên địa bàn Thành phố

Phòng Kinh tế thành phố Hạ Long vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời đăng ký tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12 mét đang hoạt động, còn tồn đọng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, đối tượng đăng ký là các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12m đóng mới, cải hoán đang hoạt động, còn tồn đọng, chưa đăng ký có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Về trình tự thủ tục thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Chủ tàu cá điền thông tin vào Đơn đề nghị đăng ký tàu cá nộp về phòng Kinh tế Thành phố theo mẫu Đơn đề nghi ̣đăng ký tàu cá tại Phụ lục 01 kèm theo.

Bước 2: Xác minh nguồn gốc, chủ sở hữu tàu cá

- Trên cơ sở Đơn đề nghị đăng ký tàu cá của chủ tàu, phòng Kinh tế Thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện xác minh nguồn gốc, chủ sở hữu tàu cá gồm: (1) Giấy tờ chứng minh nguồn gốc vỏ tàu gồm: Hợp đồng đóng tàu, thanh lý hợp đồng; (2) Giấy tờ máy kèm theo: Tờ khai Hải quan, hóa đơn máy, chứng nhận chất lượng, xuất xứ … theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trường hợp tàu cá không có hồ sơ, giấy tờ về vỏ, máy, chủ tàu làm đơn có xác nhận của UBND các xã, phường và có sự chứng kiến, làm chứng của những hộ cùng khai thác, tổ dân, khu phố, trong đơn trình bày rõ lý do đến nay chưa đăng ký tàu cá. Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc tàu cá tại Phụ lục 02 kèm theo.

Bước 3: Đánh giá an toàn kỹ thuật/trang bị an toàn tàu cá

Chủ tàu đưa tàu cá vào cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá; thông báo đến phòng Kinh tế tổ chức đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật tàu cá (Mẫu đánh giá tình trạng kỹ thuật tàu cá tại Phụ lục 3 kèm theo) và có nhận định, đánh giá cụ thể như sau:

- Trường hợp tàu cá trang bị đầy đủ các trang thiết bị quy định đối với tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét, chịu trách nhiệm đầy đủ, bảo đảm an toàn kỹ thuật các trang thiết bị trên tàu cá (theo Phụ lục XIII, Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản) đảm bảo an toàn kỹ thuật, chắc chắn, kín nước, máy chính hoạt động ổn định, có nghề khai thác phù hợp, đề nghị chủ tàu thực hiện các bước tiếp theo của trình tự đăng ký tàu cá;

- Trường hợp tàu cá không trang bị đầy đủ các trang thiết bị quy định đối với tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nghề nghiệp không phù hợp, yêu cầu chủ tàu phải thực hiện giải bản tàu cá và hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng (không hoạt động khai thác thuỷ sản/hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản) và thông báo cho UBND xã, phường nơi cư trú về tình trạng tàu cá không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi hoạt động trên biển.

Bước 4: Xử lý vi phạm hành chính (Theo điểm b, khoản 2, Điều 8 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Quy định tạm thời xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh)

Chủ sở hữu tàu cá được xác định đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, phòng Kinh tế tham mưu UBND Thành phố sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với chủ tàu cá theo Khoản 2, Điều 37 của Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong Lĩnh vực thủy sản (phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký tàu cá hoặc không đăng ký lại tàu cá theo quy định).

Bước 5: Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

Sau khi thực hiện xong bước xử lý vi phạm hành chính, chủ tàu thực hiện thủ tục cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá như sau:

(1) Hồ sơ 01 bộ bao gồm: (i) Tờ khai cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá theo Phụ lục 04 gửi kèm; (ii) Quyết định xử lý vi phạm hành chính, Biên lai thu phạt (để kiểm tra, đối chiếu).

(2) Trình tự thực hiện: (i) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh); UBND xã, phường nơi chủ tàu đăng ký hộ khẩu thường trú hỗ trợ chủ tàu nộp thủ tục cấp độ 3; (ii) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ và cấp văn bản chấp thuận. Trường hợp không cấp văn bản chấp thuận, sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 6: Nộp lệ phí trước bạ

Việc nộp lệ phí trước bạ thực hiện theo Văn bản số 6409/CTQNI- NVDTPC ngày 23/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính;

- Bản sao phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thủy, thuyền thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu.

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Chủ tàu lập hồ sơ đề nghị phòng Kinh tế Thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bao gồm:

(1) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký tàu cá theo mẫu tại Phụ lục 05 kèm theo.

- Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu cấp; - Bản chính văn bản chấp thuận đóng mới đối với tàu cá;

- Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ (Thông báo nộp thuế trước bạ) của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);

(2) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm hành chính công Thành phố hạ Long để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Thành phố.

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố kiểm tra danh mục hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Thành phố để nhận kết quả.

Thời gian thực hiện việc đăng ký tàu cá  có chiều dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12m đóng mới, cải hoán đang hoạt động, còn tồn đọng trên địa bàn thành phố bắt đầu từ khi ban hành hướng dẫn (ngày 22/8/2023) đến ngày 31/12/2023.

Xem chi tiết: Văn bản số 225/HD-KT v/v Hướng dẫn tạm thời đăng ký tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12 mét đóng mới, cải hoán đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hạ Long; và các phụ lục đính kèm.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16438