Hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố hạ Long liên quan đến quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại phường Bãi Cháy

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND thành phố “Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long” và Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố “Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long”.

Xem chi tiết: Quyết định số 2731/QĐ-UBND

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15736