Hủy bỏ Tổng mặt bằng Khu tự xây Hà Trung tỷ lệ 1/500 của Công an tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh phê duyệt ngày 3/6/2986

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố hạ Long ban hành Quyết định số 2695/QĐ-UBND v/v hủy bỏ Tổng mặt bằng Khu tự xây Hà Trung tỷ lệ 1/500 của Công an tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh phê duyệt ngày 3/6/2986.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 2695/QĐ-UBND

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 12630