Khối MTTQ và các đoàn thể: kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

: Ngày 16/3, Đảng bộ khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Đảng ủy Khối đã bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ hằng năm của Thành ủy để quán triệt, triển khai và cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy để tổ chức triển khai thực hiện. Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết, các chỉ tiêu cơ bản đạt và trong tiến độ đề ra. Trong đó: tăng cường công tác quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nhanh nhạy trong giải quyết các tình huống thực tế, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Kết quả năm 2020, 2021, 2022, Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm luôn đạt 100%, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra giám sát được triển khai , Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành 09 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 56 lượt chi bộ; nội dung chủ yếu tập trung kiểm tra, giám sát: công tác quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục gắn mô hình “Dân vận khéo” với thực hiện Chỉ thị số 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Quan tâm nắm bắt và giải quyết những vấn đề bức xúc trong sản xuất, đời sống của nhân dân. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt Trong 2,5 năm MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với các nguồn vận động, xã hội hoá đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”, nhà “Mái ấm tình thương” "nhà nhân đạo" 151 nhà với số tiền trên là 6,5 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ khối và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư TT Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ khối và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2020­2025 gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh, của Thành phố và của Đảng ủy Khối; tăng cường công tác phản biện xã hội, Quán triệt nghiêm túc các văn bản của Tỉnh ủy, Thành ủy; thực hiện có hiệu quả lan tỏa Chủ đề công tác năm 2023.

Hồng Hạnh – Lương Huấn

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 35474 Tổng lượt truy cập 85948940