Kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV

Ngày 13/7, đoàn công tác của Tiểu Ban Tuyên truyền- Khánh tiết do đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Tiểu ban làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền, khánh tiết chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Lê Hưng kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan tại phường Hoành Bồ

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, TP Hạ Long đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban. Trong đó, công tác tuyên truyền tập trung vào những thành tựu nổi bật của tỉnh, kết quả thực hiện 5 năm kế hoạch phát triển KT-XH của Thành phố; các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội; phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội…

Các nút giao được trang hoàng cờ hoa rực rỡ

Thành phố đã thiết kế và hoàn thiện trang trí tại các vòng xuyến lớn là: nút giao thông cầu Kênh Liêm, nút giao vào cổng chào Tuần Châu, đầu đường Hoàng Quốc Việt, ngã 3 Vườn Đào, trước cổng UBND Tỉnh…Dựng 18 pano tấm lớn, Trên 1000 banenr tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố, treo cờ hồng rực rỡ tại các cầu và các trụ sở cơ quan, đơn vị . Các phường, xã đã treo trên 3000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các tuyến đường trung tâm, cùng với đó vận động các hộ dân treo cờ tại gia đình. Công tác vệ sinh các tuyến phố, trụ sở, cơ quan cũng đang được tiến hành, đảm bảo theo yêu cầu.

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố tại trụ sở phường Hoành Bồ

Để chuẩn bị tốt về công tác tuyên truyền – khánh tiết phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, tại các địa bàn  kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Phạm Lê Hưng chỉ đạo các địa phương bám sát các văn bản chỉ đạo của Thành phố về công tác chuẩn bị cho Đại hội để triển khai kịp thời, thường xuyên báo cáo quá trình thực hiện. Công tác tuyên truyền trực quan phải rộng khắp, đặc biệt chú ý đến các tuyến đường, tuyến phố, cơ quan, trường học, bệnh viện… tạo khí thế, sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn dân. Đồng thời, cần rà soát, thay thế kịp thời đối với những cờ đã cũ, bạc. Đồng chí lưu ý cần bám sát yêu cầu về thời gian tuyên truyền, khánh tiết để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thành phố.

Tuyên truyền trực quan tại cầu Tuần Châu

Hồng Phương

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 14877