Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 23/9, HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) nhằm nghiên cứu, thông qua 1 số Nghị quyết quan trọng. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao các Nghị quyết về việc Phê duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố Hạ Long; Điều chỉnh, bổ sung (lần 8) kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hạ Long; Điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố năm 2023; Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long thời kỳ 2021-2030.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị ngay sau khi thông qua và ban hành các Nghị quyết của kỳ họp, HĐND và UBND thành phố cần tập trung xây dựng những phương hướng, chủ trương mới cho sự phát triển của thành phố, trong đó tập trung vào ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, thu hút đầu tư nhanh; khai thác tiềm năng quỹ đất khu vực phía Bắc của thành phố; quản lý và khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch mới nhằm tiếp tục phát triển du lịch - dịch vụ. Đồng thời phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng văn hóa làm việc, thực thi công vụ đảm bảo làm đúng - làm nhanh - an toàn, nói thật - làm thật - hiệu quả thật. Tăng cường thanh tra, giám sát và kiểm tra sau thanh tra, giám sát đối với các cơ quan hành chính, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, cơ quan hành chính, cán bộ Đảng viên và người thực thi công vụ.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại kỳ họp

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Những vấn đề được thảo luận, thông qua tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề thiết thực, cấp thiết, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong thực tiễn chỉ đạo, điều hành và liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Qua đó, tiếp tục phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế khác biệt, năng lực của hệ thống kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hạ Long là Trung tâm dịch vụ, du lịch quốc gia, có tầm quốc tế, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; là Trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục của tỉnh Quảng Ninh; là Thành phố cấp vùng với chức năng chính: trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, dịch vụ logistics trọng điểm của khu vực và quốc tế, tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biến Bắc Bộ.

Quang cảnh kỳ họp

Để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố phát huy hiệu lực và đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Tiếp tục tập trung cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nâng cao năng lực quản lý đầu tư công, nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chủ đề công tác năm về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ngay sau kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố theo quy định. Các đại biểu, tổ đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Phương Loan – Huy Phương

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 56165