Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hạ Long khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 14/11, HĐND TP khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung quan trọng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND thành phố. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua tờ trình điều chỉnh dự toán chi, phương án bù hụt cân đối ngân sách; bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2023; Tờ trình phê duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi, phương án bù hụt cân đối ngân sách; bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2023; Báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại kỳ họp

HĐND TP cũng tổ chức xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của UBND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Trong đó, tập trung vào những nội dung chính sau: thực hiện dự toán thu ngân sách thành phố năm 2023; đề xuất điều chỉnh dự toán, xử lý hụt cân đối ngân sách; Xây mới Trường trung học cơ sở Trọng Điểm;  Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy trong các trường học; Di chuyển hệ thống điện, chiếu sáng dưới lòng đường thuộc các phường; Tuyến đường An Tiêm qua khu công nghiệp Việt Hưng đến ngã tư Vạn Yên; Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Ngõ 8, Bãi Muối và Tuyến đường Ngõ 5 tại phường Cao Thắng và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND TP cũng đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Hữu Nhã và miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Hải Phong (do đã chuyển công tác); Giới thiệu, bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Duy Dũng, Trưởng Công an thành phố.

HĐND thành phố bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: để các Nghị quyết của HĐND TP phát huy hiệu lực, đạt hiệu quả cao, đề nghị UBND TP, các phòng, ban, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã được thảo luận, tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua tại kỳ họp này cũng như các nghị quyết của các cấp có thẩm quyền về các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ đề công tác trong năm 2023, đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả thu chi ngân sách, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết hợp đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước, chú trọng nâng cao năng lực quản lý đầu tư công, quản lý giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư, phấn đấu đến 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí từ đầu năm. Cần tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của HĐND, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát, đặc biệt giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tư pháp, giám sát có hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn ứng cử, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, phối hợp giải quyết ý kiến cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung của kỳ họp cuối năm 2023 của HĐN TP để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, bàn và quyết định các nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 sát với thực tiễn. Tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu.

Đồng chí Chủ tịch HĐND TP cũng yêu cầu các vị đại biểu HĐND TP, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tích cực nghiên cứu, bám sát địa bàn, lắng nghe, thấu hiểu mong muốn, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân, nâng cao niềm tin của họ đối với hệ thống chính trị thành phố.

Trần Thanh – Ngọc Khánh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 58403