Lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 10 thuộc các phường Hoành Bồ, Đại Yên, Việt Hưng

Nhằm cụ thể hóa định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023, UBND thành phố Hạ Long đang tổ chức nghiên cứu lập “Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu 10 tại các phường Hoành Bồ, Đại yên, Việt Hưng thành phố Hạ Long” (Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 12/9/2023).

Để đảm bảo quy định về trình tự thủ tục lập Quy hoạch phân khu 10 đảm bảo đúng quy định theo Điều 20 và Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị hiện hành, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, file số, bản đồ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu 10 được đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố và được các phường Hoành Bồ, Đại Yên, Việt Hưng tổ chức thông tin rộng rãi, đầy đủ đến các tổ dân, khu phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu 10 theo mẫu phiếu góp ý hoặc bằng văn bản.

Xem chi tiết hồ sơ và mẫu phiếu góp ý tại đây:

1. Công văn của UBND thành phố Hạ Long v/v thực hiện lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại phân khu 10

2. Phiếu lấy ý kiến

3. Sơ đồ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 17662