Lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 7 thuộc các phường Hà Khẩu, Việt Hưng, Đại Yên

Nhằm cụ thể hóa định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023, UBND thành phố Hạ Long tổ chức nghiên cứu lập “Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại phân khu 7 thuộc các phường Hà Khẩu, Việt Hưng, Đại Yên.

Hồ sơ, tài liệu, file số, bản đồ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu 7 được đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố và được các phường Hà Khẩu, Việt Hưng, Đại Yên tổ chức thông tin rộng rãi, đầy đủ đến các tổ dân, khu phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu 7 theo mẫu phiếu góp ý hoặc bằng văn bản.

Xem chi tiết hồ sơ và mẫu phiếu góp ý tại đây:

1. Công văn của UBND thành phố Hạ Long v/v thực hiện lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại phân khu 7

2. Phiếu lấy ý kiến của cơ quan tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư

3. Hạ tầng phân khu

4. Kiến trúc phân khu

5. Văn bản liên quan

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16873