Lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 8 tại phường Tuần Châu thành phố Hạ Long

Nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023, UBND Thành phố đang tổ chức nghiên cứu lập “Điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 8 tại phường Tuần Châu thành phố Hạ Long

Hồ sơ, tài liệu, file số, bản đồ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch Phân khu 7 được đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố và được UBND phường Tuần Châu tổ chức thông tin rộng rãi, đầy đủ đến các tổ dân, khu phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu Phân khu 8 tại phường Tuần Châu thành phố Hạ Long theo mẫu phiếu góp ý hoặc bằng văn bản.

Xem chi tiết hồ sơ và mẫu phiếu góp ý tại đây:

1. Văn bản của UBND TP Hạ Long về việc thực hiện lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 8

2. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 13285