LĐLĐ thành phố tham gia hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền một số chuyên đề, nghị quyết quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2021), sáng 27/7, tại Khách sạn Grand Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, tuyên truyền một số chuyên đề, nghị quyết quan trọng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu LĐLĐ thành phố Hạ Long tham dự Hội nghị

Tham dự tại điểm cầu thành phố Hạ Long có các đồng chí ủy viên BCH LĐLĐ thành phố, công đoàn ngành; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch trực thuộc LĐLĐ thành phố, Công đoàn ngành; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở đơn vị doanh nghiệp thuộc đơn vị công đoàn ngành Trung ương trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, quán triệt các nội dung Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, như: Lý do ban hành Nghị quyết; quá trình chuẩn bị; tình hình, nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ giải pháp; tổ chức thực hiện; trách nhiệm của công đoàn… Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và NLĐ cả nước…

Quảng cảnh tại điểm cầu Hạ Long

Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quán triệt, tuyên truyền đến các cán bộ công đoàn, đoàn viên về bài viết của Tổng Bí thư “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" và chuyên đề “Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước”.

Thông qua việc quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ công đoàn, đội ngũ CNLĐ, từ đó phát huy vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới, xây dựng đất nước ngày một phát triển./.

Trần Thanh- Văn Hiệp

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 17911