Lớp bồi dưỡng chuyên đề dành cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023

Trung tâm Chính trị thành phố vừa tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Khái quát về Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thông tin Luật Nghĩa vụ quân sự; Môi trường rèn luyện trong Quân đội;  Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đoàn viên trong phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Kết quả phát triển KT-XH của thành phố Hạ Long; Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo trao chứng chỉ cho các tân binh

Qua đó giúp các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 hiểu được những vấn đề cơ bản và chung nhất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - cơ sở hình thành và phát triển; trong lịch sử, trong giai đoạn cách mạng mới; đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới; phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đỗ Hương – Lương Huấn

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 38956