Lương cán bộ, công chức dự kiến tăng 30% bao gồm những khoản gì?

Bạn đọc hỏi: Dự kiến từ ngày 1/7/2024, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm 30%, vậy trong phần tăng thêm sẽ bao gồm những khoản tiền gì?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ ngày 1/7/2024 khi thực hiện cải cách tiền lương, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Như vậy, dự kiến từ ngày 1/7/2024, cán bộ, công chức, viên chức dự kiến sẽ được tăng khoảng 30%, bao gồm cả lương cơ bản và phụ cấp.

Bảng lương mới của cán bộ, công chưc, viên chức được xây dựng trên cơ cấu tiền lương theo Nghị quyết 27 như sau:

Lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang = Lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) + tiền thưởng (nếu có).

Trong đó, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương), các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương), bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 1/7/2024 bao gồm 5 bảng lương sau:

Bảng lương 1: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Bảng lương 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo

Bảng lương 3: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

Bảng lương 4: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

Bảng lương 5: Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

5 Bảng lương mới nêu trên sẽ thay thế 6 bảng lương hiện hành tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo laodong.vn

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 65185