Ngày mai (31/10) diễn ra kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày mai, 31/10, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 15 – Kỳ họp chuyên đề để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền, nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ cấp bách trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách, đầu tư công và các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp 14 HĐND tỉnh khóa XIV.

Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp 14 HĐND tỉnh khóa XIV.

Dự kiến tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 11 Nghị quyết, trong đó có: Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 204 ngày 30/7/2019 và Nghị quyết số 248 ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh cho các đối tượng ở các xã đã ra khỏi vùng khó khăn và thôn, xã đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 861 ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ…; Nghị quyết về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến Quốc lộ 18; Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

Ngoài ra, tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dự kiến thông qua các Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023; điều chỉnh biên chế công chức đã giao tại Nghị quyết số 134 ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Để cử tri, nhân dân nắm bắt được nội dung của kỳ họp và các cơ quan báo chí khai thác thuận tiện, nhanh chóng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, các tài liệu liên quan tới Kỳ họp thứ 15 được đăng tải đầy đủ trên website của tỉnh tại địa chỉ www.quangninh.gov.vn, banner “Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15976