Những bài học kinh nghiệm từ Mô hình An ninh cơ sở phường Hồng Gai

Mô hình An ninh cơ sở phường Hồng Gai được triển khai thực hiện trong bối cảnh cả thành phố Hạ Long nói chung, phường Hồng Gai nói riêng đang căng mình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 với phương châm vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Qua một năm rưỡi triển khai thực hiện, mô hình An ninh cơ sở dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự quyết tâm của hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cấp ủy các chi bộ, ban công tác mặt trận các khu dân cư và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, tình hình ANTT trên địa bàn phường so với trước khi xây dựng mô hình bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cùng với đó là nhiều bài học kinh nghiệm được đúc rút để hoạt động thực sự hiệu quả.

Lãnh đạo UBND phường Hồng Gai khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình An ninh cơ sở

Có thể nhận thấy rõ nhất qua các con số: tỉ lệ tin báo tố giác về tội phạm giảm 42,9% (4/7), các vụ phạm pháp hình sự giảm 33,3% (2/3), số vụ tai nạn, va chạm giao thông giảm 36,3% (10/15); Tỷ lệ tái phạm tội của số đối tượng chấp hành xong an phạt tù về cư trú tại địa phường đã giảm dưới 10% (02/21= 9,5%); 100% các đối tượng thuộc diện của mô hình An ninh cơ sở trên địa bàn phường đều được lập hồ sơ và phân công, phân cấp quản lý giáo dục, cảm hóa; tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; trên địa bàn phường không xảy ra các hoạt động chống phá đảng, chính quyền, biểu tình, gây rối, các vụ trọng án, các “điểm nóng” về an ninh trật tự, hệ thống chính trị trên địa bàn phường trong sạch, vững mạnh, đoàn kết không xảy ra mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ; 100% hộ gia đình trên địa bàn phường đăng ký tham gia xây dựng “Gia đình văn hóa”, cam kết chấp hành nghiêm các quy định của địa phương và giữ gìn trật tự, văn minh đô thị.

Đảm bảo ATGT khhu vực phố Nguyễn Du, phường Hồng Gai

Với những kết quả đã đạt được, ngày 01/4/2022 và ngày 15/03/2023UBND tỉnh đã có quyết định số 844 và 685 công nhận phường Hồng Gai đạt chuẩn mô hình An ninh cơ sở với số điểm cao nhất trong 05 đơn vị được chọn làm điểm (98/110 điểm). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện với vai trò là cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình An ninh cơ sở Công an phường cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai.

Công an phường Hồng Gai tuần tra, kiểm soát địa bàn

Mô hình An ninh cơ sở là mô hình hoàn toàn mới, mang tính toàn diện với một đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu, tiêu chí các chỉ tiêu cao; công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện thời gian đầu còn chưa rõ nét, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm cho nên kết quả của một số chỉ tiêu còn hạn chế. Việc triển khai bước đầu mô hình An ninh cơ sở chưa tạo được tính lan tỏa toàn diện trong cộng đồng để nhân dân tham gia tích cực hơn vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT.

Công an phường tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng mô hình ANCS thì phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác thông tin báo cáo, công tác tuyên truyền vận động, quản lý giáo dục các đối tượng lầm lỗi, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng nếp sống văn hóa, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, đoàn thể của phường đã có sự vào cuộc, tuy nhiên thời gian đầu chưa có sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên theo ngành dọc của các thành viên BCĐ thành phố với các thành viên BCĐ cấp phường; việc thực hiện các tiêu chí mô hình còn lồng ghép với công tác chuyên môn nên hiệu quả mang lại có nội dung chưa cao. Bên cạnh đó, chế độ báo cáo hàng tháng của một số thành viên còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ tập hợp của cơ quan thường trực.

Thêm nữa, các thành viên Ban chỉ đạo tại khu dân cư cơ bản là tuổi cao nên trong công tác triển khai có lúc còn chưa kịp thời. Bên cạnh công tác thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình, các thành viên còn phải thực hiện nhiều mặt công tác khác, đòi hỏi cần tập trung tối đa thời gian, nguồn lực; Tuy nhiên với mức phụ cấp hoặc hỗ trợ kinh phí còn hạn chế chưa phù hợp với tình hình thực tế; đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, với khối lượng công việc ngày càng nhiều, áp lực lớn; biên chế của lực lượng Công an và công chức chuyên môn của phường có hạn. Bên cạnh đó tình hình diễn biến về tội phạm, an ninh trật tự... có xu hướng ngày càng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của địa phương nên việc thực hiện một số nội dung tiêu chí của mô hình chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Xuất phát từ thực tiễn địa bàn, từ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng mô hình “An ninh cơ sở” trên địa bàn, Công an phường Hồng Gai cũng đã xác định một số giải pháp và phương hướng để tiếp tục cải thiện nâng cao chất lượng mô hình. Đó là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung chương trình, mục tiêu xây dựng mô hình ANCS để các thành viên Ban chỉ đạo và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, từ đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng hiệu quả mô hình ANCS góp phần phát triển tổng thể kinh tế - xã hội, chính trị và quốc phòng an ninh.

Cùng với đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng ANCS; thường xuyên kiện toàn tổ chức, bổ sung cán bộ có trình độ nghiệp vụ, pháp luật, có kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng và phẩm chất đạo đức, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng ANCS trên địa bàn.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT; chú trọng các giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân; huy động mọi nguồn lực, nhất là tiềm lực khoa học - công nghệ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Phối hợp đẩy mạnh công tác vận động nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trên các địa bàn, lĩnh vực; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của nhân dân trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện mô hình đối với các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Đồng thời quan tâm đến công tác khen thưởng đột xuất, định kỳ để kịp thời biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích, cũng như nhắc nhở, phê bình các tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trên địa bàn.

Có như vậy, mô hình sẽ thực sự phát huy hiệu quả như kỳ vọng, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn, xây dựng phường Hồng Gai nói riêng, TP Hạ Long nói chung an toàn, thân thiện, đảm bảo điều kiện phát triển KT – XH.

Đỗ Hương

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 5734