Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các hạng mục công trình phục vụ Dự án khai tác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng

Ngày 12/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2980/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các hạng mục công trình phục vụ Dự án khai tác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.

Xem chi tiết: Quyết định số 2980/QĐ-UBND

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 61111