Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quảng trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật kết nối khu văn hóa núi Bài Thơ

Ngày 22/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quảng trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật kết nối khu văn hóa núi Bài Thơ tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long”.

Xem chi tiết: Quyết định số 2760/QĐ-UBND

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 58193